OVK-besiktning Stockholm

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll förkortas OVK. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att OVK görs. I bostadsrättsföreningar innebär det att styrelsen har ansvaret. OVK ska alltid utföras innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk oavsett vilken byggnad eller system som det rör sig om.

Hör av dig för en kostnadsfri offert på OVK-besiktning eller läs mer om hur det fungerar!

Ska ske med regelbundna mellanrum

I alla fastigheter, med undantag för en- och tvåfamiljshus, ska sedan OVK utföras med tre eller sex års mellanrum. Nedan följer en lista som baseras på Boverkets föreskrifter gällande ventilation.

OVK var 3:e år oavsett ventilationssytem

 • Förskolor
 • Skolor
 • Vårdlokaler och liknande byggnader

OVK var 3:e år med FT- eller FTX-ventilation

 • Flerfamiljshus
 • Kontorsbyggnader
 • Personalutrymmen
 • Industribyggnader

OVK var 6:e år med S-, F- eller FX-ventilation

 • Flerfamiljshus
 • Kontorsbyggnader
 • Personalutrymmen
 • Industribyggnader
ventilation stockholmventilation stockholm

Boka tid för besiktning

Det är inte alltid man vet vad byggnaden har för ventilationssystem eller när den senast besiktigats. Om ni känner er osäkra kan ni kontakta oss så kommer vi och tittar på systemet. Behövs det så bokar vi in en OVK-besiktning. 

Utbildad och certifierad OVK inspektör

För att få utföra OVK-besiktning behöver man ha gått en omfattande utbildning som handlar om ventilation och inomhusmiljö. Det vill säga hur man exempelvis mäter luftens kvalitet, vilka kriterier som finns för sunda byggnader, metoder för injustering och dimensionering, ritningssymboler, äldre regelverk samt mycket mer. Man måste förutom den teoretiska utbildningen också ha praktisk erfarenhet av att arbeta med ventilation. 

Certifikaten delas ut av särskilda provinstanser, de måste även förnyas ungefär vart femte år för att fortsätta gälla. 

Vi har de certifikat som behövs för att få göra OVK och 20 års erfarenhet av att arbeta med ventilation. 

Vad betyder de olika förkortningarna för ventilation?

S-ventilation

Självdragsventilation förkortas S-ventilation och innebär att byggnaden använder sig av termiska krafter där kall ny luft dras in genom ventiler och den vara och uttjänta luften stiger och försvinner i skorstenar. Det är den äldsta typen av ventilation som finns i svenska byggnader. 

F-ventilation

F-ventilation betyder att fastigheten har en fläktventilation där frånluftflödet är fläktstyrt. Precis som med S-ventilation kommer den kalla luften in av sig själv från utsidan. Skillnaden är att den gamla luften skickas ut med fläktar. 

FT-ventilation

FT-ventilation står för ​​fläktventilation där både tilluft- och frånflödena är styrda av fläktar. Det innebär att man enklare kan kontrollera genomströmningen av luft i byggnaden.

FX-ventilation 

Förutom att ha samma funktion som F-ventilation så värmeåtervinner man luften genom olika slussar som är inbyggda i ventilationssystemet. 

FTX-ventilation

FTX har samma funktion som FT-ventilation men även här värmeåtervinner man frånluften innan den släpps ut genom att den värmer upp tilluften.

Det viktigaste är inte att du förstår hur det fungerar utan att det fungerar och det är där vi kommer in. Fyll i vårt formulär för att boka en ventilationsbesiktning!

Boka in en OVK-besiktning!
Kontakta oss